Docker - základy práce s kontejnery včetně příkladů

Docker - základy práce s kontejnery včetně příkladů

V tomto článku se podíváme na Docker jako úplný začátečník - provedeme instalaci, naučíme se vyhledávat kontejnery na Docker Hub, jejich následné spouštění, zastavení, mazání a další nepostradatelné operace.

 

Instalace

----------------------

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update && sudo apt install docker-ce

 

Docker bez sudo

-------------------

sudo usermod -aG docker ${USER}

 

Vyhledávání v Docker Hub

-------------------

docker search hello-world

 

Stažení kontejneru hello-world po vyhledání

-------------------

docker pull hello-world

či rovnou stáhnout a spustit

docker run hello-world

 

Stažení a spuštění kontejneru ubuntu v interaktivním režimu

-------------------

docker run -it ubuntu

 

Výpis všech aktivních kontejnerů

-------------------

sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND       CREATED         STATUS         PORTS     NAMES
836f4688017e   ubuntu    "/bin/bash"   2 minutes ago   Up 3 seconds             sweet_wu

 

Výpis úplně všech kontejnerů

-------------------

sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE         COMMAND    CREATED          STATUS                      PORTS     NAMES

836f4688017e   ubuntu    "/bin/bash"   2 minutes ago   Up 3 seconds                             sweet_wu
cfe837f90c7f   hello-world   "/hello"   4 minutes ago    Exited (0) 4 minutes ago              busy_rubin
934fb8a9cf79   hello-world   "/hello"   10 minutes ago   Exited (0) 10 minutes ago             agitated_mclaren

 

Výpis posledního kontejneru

-------------------

docker ps -l

 

Spuštění kontejneru

-------------------
dle názvu

sudo docker start sweet_wu

dle ID

sudo docker start 836f4688017e

 

Zastavení kontejneru

-------------------
dle názvu

sudo docker stop sweet_wu

 

Smazání jednoho kontejneru "agitated_mclaren"

-------------------

sudo docker rm agitated_mclaren

 

Výpis images

--------------

docker images

 

Hromadné akce

#vše zastavit

docker stop $(docker ps -a -q)

# vše smazat
docker rm $(docker ps -a -q)

#vše restartovat
restart docker restart $(docker ps -a -q)

 

Související obsah

linux

bash

docker

kontejner

virtualizace

Komentáře

Vaše reakce na Docker - základy práce s kontejnery včetně příkladů

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.