Jak nastavit Phabricator (rychlý start)

Jak nastavit Phabricator (rychlý start)

Phabricator je zjednodušené řečeno sada nástrojů pro řízení a správu projektů. Umí toho hodně - úkoly, projekty, podprojekty, tagování, přiřazování uživatelům, rozumí si mimo jiné s repořitáři Git atd. Webové rozhraní vám nabídne moderní a intuitivní (velké plus oproti Redmine) vzhled, nalezneme zde i kanban nástěnku atd... Phabricator toho obsahuje tolik, že je problém vše vyzdvihnout a představit. Je distribuován pod Apache licencí , takže se jedná o opensource nástroj, běží na LAMP serveru.

Nyní už ale k prvotnímu nastavení. Předpokládá se, že máte svůj LAMP server a umíte základně spravovat Nginx (či Apache) a MySQL.

Zdrojové soubory


# zkopírujeme zdrojové soubory na náš server
mkdir /var/www/phabricator
cd /var/www/phabricator
git clone https://github.com/phacility/libphutil.git
git clone https://github.com/phacility/arcanist.git
git clone https://github.com/phacility/phabricator.git

Databáze


# nastavíme přístup k databázi
vim conf/local/local.json

{
"mysql.pass": "pass",
"mysql.user": "user",
"mysql.host": "localhost",
}


Práva


# nastavíme práva a vlastnictví souborům a adresářům
chown -R www-data:www-data /var/www/phabricator
chmod -R 755 /var/www/phabricator/

Nginx - virtualhost


# nastavíme virtualhost na portu 88 s použitím php7.3-fpm.sock
# pokud chcete nastavit apache virtualhost, podívejte se do dokumentace, je to tam jednoduše popsané
vim /etc/nginx/sites-available/88_phabricator.conf

server {
listen 88;
root /var/www/phabricator/phabricator/webroot;

location / {
index index.php;
rewrite ^/(.*)$ /index.php?__path__=/$1 last;
}

location /index.php {
#fastcgi_pass localhost:9000;
#fastcgi_index index.php;

include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;


#required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS 200;

#variables to make the $_SERVER populate in PHP
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;

fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;

fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE nginx/$nginx_version;

fastcgi_param REMOTE_ADDR $remote_addr;
}
}
Možné chyby


Git repositář se nesynchronizuje


ERROR:
R1
Importing (0.00%)...
Empty Repository
This repository does not have any commits yet.
---------------------------------------
FIX:
# nastavit base uri
./bin/config set phabricator.base-uri 'http://192.168.1.100:88/'

Nelze odesílat emaily


ERROR:
./bin/mail list-outbound
42 Queued email No Subject
43 Queued email No Subject
....
-------------------------------------
FIX:
# nastavit smtp server
vim conf/local/local.json

"cluster.mailers": [
{
"key": "smtp",
"type": "smtp",
"options": {
"host": "smtp.cloud.up4.cz",
"port": 587,
"user": "user942",
"password": "pass754",
"protocol" : "tls"
}
}


Nelze odeslat testovací email - Invalid address: noreply@


ERROR:
./bin/mail send-test --to user264@cloud.up4.cz
Reading message body from stdin...
hello this is test message
^A[2020-03-26 19:46:01] EXCEPTION: (phpmailerException) Invalid address: noreply@192.168.1.100 at [/externals/phpmailer/class.phpmailer.php:494]
---------------------------------
FIX:
# nastavit email FROM
vim conf/local/local.json

"metamta.default-address": "user53@cloud.up4.cz"Testovací email projde, ale z fronty nic nedorazí


ERROR:
1 Sent email [Phabricator] Email Verification
2 Voided email [Phabricator] New User "hanz" Awaiting Approval
3 Voided email [Phabricator] Phabricator Account "hanz" Approved
4 Voided email cloud.up4.cz
5 Voided email Phabricator
6 Voided email Phabricator

FIX:
Je třeba potvrdit Email Verification, pak začnou emaily chodit
Je třeba zapnout démona /bin/phd start
Ručně je možné jednotlivé emaily odeslat /bin/mail resend --id 71


Show english version

Komentáře

Vaše reakce na Jak nastavit Phabricator (rychlý start)

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.