Linux - jak na raspberry nastavit firewalld

Linux - jak na raspberry nastavit firewalld

Ahoj, používám raspberry s linux raspbian a chtěl bych na něm provozovat firewalld místo iptables.

Firewalld mi neběží s chybou FATAL ERROR: No IPv4 and IPv6 firewall


root@mrx:~# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Sat 2017-12-30 12:31:23 UTC; 14s ago
Docs: man:firewalld(1)
Process: 8038 ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 8038 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Dec 25 12:31:20 mrx systemd[1]: Starting firewalld - dynamic firewall daemon...
Dec 25 12:31:22 mrx systemd[1]: Started firewalld - dynamic firewall daemon.
Dec 25 12:31:22 mrx firewalld[8038]: WARNING: ipset not usable, disabling ipset usage in firewall.
Dec 25 12:31:23 mrx firewalld[8038]: ERROR: Failed to read file "/proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_helper": [Errno 2] No such file or directory: '/proc/sys/
Dec 25 12:31:23 mrx firewalld[8038]: WARNING: Failed to get and parse nf_conntrack_helper setting
Dec 25 12:31:23 mrx firewalld[8038]: WARNING: iptables not usable, disabling IPv4 firewall.
Dec 25 12:31:23 mrx firewalld[8038]: WARNING: ip6tables not usable, disabling IPv6 firewall.
Dec 25 12:31:23 mrx firewalld[8038]: WARNING: ebtables not usable, disabling ethernet bridge firewall.
Dec 25 12:31:23 mrx firewalld[8038]: FATAL ERROR: No IPv4 and IPv6 firewall.
Dec 25 12:31:23 mrx firewalld[8038]: ERROR: Raising SystemExit in run_server
root@mrx:~# uptime
12:39:59 up 62 days, 22 min, 3 users, load average: 0.12, 0.07, 0.01


ODPOVĚĎ


Ahoj, tipuji, že máš updatovaný linux kernel, a když vidím uptime 62 dnů, tak celý problém s firewalld vyřešíš prostým rebootem....

Komentáře

Vaše reakce na Linux - jak na raspberry nastavit firewalld

Související obsah

linux

terminal

bash

raspberry

firewalld

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.