Linux RAID: Nastavení zrcadlení disků přes mdadm

Linux RAID: Nastavení zrcadlení disků přes mdadm

V následující modelové situaci provedeme nastavení zrcadlení disků (RAID 1 - mirror) /dev/sdc a /dev/sdb jako softwarový raid s nástrojem mdadm. Zkrácené to znamená následující - nainstalovat balíčky initramfs-tools a mdadm, vytvoření GPT oddílu pomocí gdisk, překopírování rozložení oddílů 1:1 mezi oběma disky s balíčkem sfdisk a konečně vytvoření diskového pole md0. Pro rozumné uživatele je na konci připojen i postup na zašifrování celého diskového pole /dev/md0 pomocí LUKS.

Linux mdadm: Nastavujeme RAID 1


user@server # apt-get install initramfs-tools mdadm #instalace
user@server # lsblk #výpis blokových zařízení (disků)

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 487M 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 111,3G 0 part
└─sda2_crypt 252:0 0 111,3G 0 crypt /
sdb 8:16 0 1,8T 0 disk
sdc 8:32 0 1,8T 0 disk
sdd 8:48 0 465,8G 0 disk
├─sdd1 8:49 0 450M 0 part
├─sdd2 8:50 0 100M 0 part
├─sdd3 8:51 0 16M 0 part
├─sdd4 8:52 0 97,1G 0 part
└─sdd5 8:53 0 368,1G 0 part

user@server # gdisk /dev/sdc #vytvoření GPT oddílu

GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1

Partition table scan:
MBR: not present
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present

Creating new GPT entries.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1): Enter
First sector (34-3907029134, default = 2048) or {+-}size{KMGTP}: Enter
Last sector (2048-3907029134, default = 3907029134) or {+-}size{KMGTP}: Enter
Current type is 'Linux filesystem'
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): fd00
Changed type of partition to 'Linux RAID'

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.

user@server # gdisk -l /dev/sdc #kontrola rozložení

GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1

Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 3907029168 sectors, 1.8 TiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): ABE09C96-41FB-4BD8-B53F-2BAAC39BD654
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 3907029134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2014 sectors (1007.0 KiB)

Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 3907029134 1.8 TiB FD00 Linux RAID

user@server # sfdisk -d /dev/sdc | sfdisk /dev/sdb #překlonování rozložení oddílů

Checking that no-one is using this disk right now ... OK

Disk /dev/sdb: 1,8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Script header accepted.
>>> Created a new GPT disklabel (GUID: ABE09C96-41FB-4BD8-B53F-2BAAC39BD654).
Created a new partition 1 of type 'Linux RAID' and of size 1,8 TiB.
/dev/sdb2:
New situation:

Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdb1 2048 3907029134 3907027087 1,8T Linux RAID

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

user@server # lsblk #výpis pro kontrolu

NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 111,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 487M 0 part /boot
└─sda2 8:2 0 111,3G 0 part
└─sda2_crypt 252:0 0 111,3G 0 crypt /
sdb 8:16 0 1,8T 0 disk
└─sdb1 8:17 0 1,8T 0 part
sdc 8:32 0 1,8T 0 disk
└─sdc1 8:33 0 1,8T 0 part
sdd 8:48 0 465,8G 0 disk
├─sdd1 8:49 0 450M 0 part
├─sdd2 8:50 0 100M 0 part
├─sdd3 8:51 0 16M 0 part
├─sdd4 8:52 0 97,1G 0 part
└─sdd5 8:53 0 368,1G 0 part

user@server # mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 /dev/sdc1 /dev/sdb1 #konečně vytvoření raidového pole

mdadm: Note: this array has metadata at the start and
may not be suitable as a boot device. If you plan to
store '/boot' on this device please ensure that
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
--metadata=0.90
Continue creating array? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.

user@server # mdadm -D /dev/md0 #kontrola stavu diskového pole

/dev/md0:
Version : 1.2
Creation Time : Mon Oct 16 14:09:35 2017
Raid Level : raid1
Array Size : 1953382464 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
Used Dev Size : 1953382464 (1862.89 GiB 2000.26 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Persistence : Superblock is persistent

Intent Bitmap : Internal

Update Time : Mon Oct 16 14:10:51 2017
State : clean, resyncing
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0

Resync Status : 0% complete

Name : server:0 (local to host server)
UUID : e05778a4:a880b7bb:d25596aa:d6a9c4d3
Events : 15

Number Major Minor RaidDevice State
0 8 33 0 active sync /dev/sdc1
1 8 17 1 active sync /dev/sdb1

user@server # cat /proc/mdstat #kontrola stavu diskového pole

Personalities : [linear] [multipath] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb1[1] sdc1[0]
1953382464 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
[>....................] resync = 0.5% (10889088/1953382464) finish=247.7min speed=130679K/sec
bitmap: 15/15 pages [60KB], 65536KB chunk

unused devices:

A jdeme RAID šifrovat :-)


user@server # cryptsetup -y -v luksFormat -c aes-xts-plain64 -s 512 /dev/md0 #vytvoření šifrovaného oddílu

WARNING!
========
This will overwrite data on /dev/md0 irrevocably.

Are you sure? (Type uppercase yes): YES
Enter passphrase:
Verify passphrase:
Command successful.

user@server # cryptsetup luksOpen /dev/md0 luks1 #dešifrování šifrovaného oddílu

Enter passphrase for /dev/md0: heslo k zašifrování

user@server # mkfs.ext4 /dev/mapper/luks1 #formátování oddílu na ext4

mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Creating filesystem with 488345104 4k blocks and 122093568 inodes
Filesystem UUID: 06a2cca9-c547-4892-a5f7-008648333fd4
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000, 214990848

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done


A pro jistotu i cvičně dešifrovat a mountnout


user@server # cryptsetup luksOpen /dev/md0 disk #dešifrování šifrovaného oddílu
user@server # mount /dev/mapper/disk /mnt/disk #mount dešifrovaného oddílu

# Data tedy budou dostupná na /mnt/disk

Komentáře

Vaše reakce na Linux RAID: Nastavení zrcadlení disků přes mdadm

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.