Linux Ubuntu 20 - nastavení tigervnc pro více uživatelů

Linux Ubuntu 20 - nastavení tigervnc pro více uživatelů

Dobrý den,

zkoušel jsem na linux Ubuntu 20 nastavit tightvncserver pro více uživatelů a nepodařilo se. Resp. pro jednoho uživatele tightvnc postačuje, ale pro více uživatelů je to k ničemu.

Můžete prosím někdo poradit jak nastavit klasický dobrý tigervnc na ubuntu 20?

Díky

ODPOVĚĎ


Dobrý den,

už ani nevím kde jsem to našel, ale tigervnc na Ubuntu 20 nastavuji takto a fakt to funguje na jedničku:

# instalace x11 desktop
apt install xfce4 xfce4-goodies
reboot

# instalace tigervnc
apt install tigervnc-standalone-server

# nastaveni pro user1
su user1
vncpasswd

vim ~/.vnc/xstartup

#!/bin/sh
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
exec startxfce4

chmod u+x ~/.vnc/xstartup

vim ~/.vnc/config

geometry=1920x1080
dpi=96


# zapnout vnc pro user1
vncserver

#firewalld
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=5901/tcp
firewall-cmd --reload

# nastaveni vnc jako služby
vim /etc/systemd/system/vncserver@1.service

[Unit]
Description=Remote desktop service (VNC)
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple
User=user1
PAMName=login
PIDFile=/home/%u/.vnc/%H%i.pid
ExecStartPre=/bin/sh -c '/usr/bin/vncserver -kill :%i > /dev/null 2>&1 || :'
ExecStart=/usr/bin/vncserver :%i -localhost no -geometry 1920x1080 -alwaysshared -fg
ExecStop=/usr/bin/vncserver -kill :%i

[Install]
WantedBy=multi-user.target


# start + autostart
systemctl start vncserver@1.service
systemctl enable vncserver@1.service Show english version

Komentáře

Vaše reakce na Linux Ubuntu 20 - nastavení tigervnc pro více uživatelů

Související obsah

linux

bash

terminal

vnc

x11

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.