Linux: Instalace a nastavení Samby

Linux: Instalace a nastavení Samby

linux-instalace-a-nastaveni-samba

Jak na sdílení dat na Linuxu pomocí Samby (SMB - Server Message Block)? Je to velmi jednoduché - stačí nainstalovat balíček se Sambou, přidat uživatele, definovat co se má sdílet a s jakými právy.

Samotná instalace balíčku Samba


apt-get install samba samba-common

nebo pro RHEL (CentOS)
yum install samba samba-common
systemctl start smb (smbd)
systemctl enable smb (smbd)

Založení uživatele hanz do Samby
smbpasswd -a hanz

Sdílení domovského adresáře /home/hanz pro uživatele hanz s právy pro zápis
nano /etc/samba/smb.conf
---
Do souboru třeba nakonec napsat:

[Hanz]
comment = Hanz Home Folder
path = /home/hanz
public = yes
writable = yes
valid users = hanz
create mask = 0700
directory mask = 0700
force user = hanz
force group = hanz

/etc/init.d/samba restart #provést restart samby


Firewalld - povolení samby


firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=139/tcp
firewall-cmd --reload

Nastavení iptables (firewallu) pro povolení přístupu na sambu


- jednoduché pravidlo pro obecné povolení
iptables -A INPUT -p tcp --dport 139 -m state --state NEW -j ACCEPT

- pravidlo s vyjímkami, kdy přístup ze sítě 192.168.4.0/24 je povolen, avšak pro IP adresu 192.168.4.22 a ostatní sítě zakázán.
iptables -N samba
iptables -A samba -s 192.168.4.22 -j DROP
iptables -A samba -s 192.168.4.0/24 -j ACCEPT
iptables -A samba -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp --dport 139 -m state --state NEW -j samba

Porty, které využívá samba:
End Point Mapper = 135/tcp
NetBIOS Name Service = 137/udp
NetBIOS Datagram = 138/udp
NetBIOS Session = 139/tcp
SMB over TCP = 445/tcp

Povolení samby ve firewalld:
firewall-cmd --permanent --add-service=samba


Kontrola funkčnosti samby na localhostu:

Nyní můžeme vyzkoušet, zda nám samba na localhostu funguje - zde ověříme kam má přístup uživatel user2
smbclient -L localhost -U user2

Komentáře

Vaše reakce na Linux: Instalace a nastavení Samby
Béďa
#1743

15.04.2016 [1]
Mám jistý problém - jak zastavím dočasně a trvale sambu na linuxu?
Hanz
#1744

15.04.2016 [2]
Dočasně: "<code>service smb stop</code>" či "<code>/etc/init.d/smbd stop</code>"

Trvale:
1.) Podívej se zda je služba smb nastavena po spuštění zde "<code>ll /etc/rc2.d/</code>"
2.) Pokud ano, odstraň ji "<code>update-rc.d -f smbd remove</code>"
Čurin
#1745

25.09.2016 [3]
Jak zobrazím všechny samba uživatele?
Froněk
#1746

25.09.2016 [4]
Zdar zkus <code>pdbedit -L -v</code>
poweruser
#1747

29.10.2016 [5]
Nejde mi založit na linuxu do samby uživatel pomocí <code>smbpasswd -a user</code> s hláškou <code>Failed to add entry for user</code>
OL3G
#1748

29.10.2016 [6]
Založ nejdřív uživatele do systému, který se bude jmenovat stejně jako uživatel samby:
<code>adduser user</code>
<code>smbpasswd -a user</code>
Integral
#1749

31.12.2016 [7]
Čau, já bych chtěl poradit, jak udělat mount v linuxovém bashi do samby na windows 7. nedaří se mi to, dělám to takto:

<code>root@pi:~# mount -t cifs //192.168.70.249/d /mnt/smb -o user=admin,noexec</code>
Password for admin@//192.168.70.249/d: *
mount error(121): Remote I/O error
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)

Heslo je určitě správně.

Díky
Sturmfuhr…
#1750

31.12.2016 [8]
Na windows machině v regedit změn tyto klíče:
<code>HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache</code> - nastav na 1
<code>HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size</code> - nastav na 3
Komár
#1751

08.01.2017 [9]
zdravím, lámu si hlavu už druhý den s tím, že na CentOS 7 nemohu zprovoznit zápis z windows do sdílené složky přes sambu. Pro jistotu jsem dal adresáři /home/share/samba práva 777 a stále nic. Konfigurák smb.conf:

<code>[samba]
comment = Share Home Folder
path = /home/share/samba
public = yes
writable = yes
browsable = yes
valid users = komar
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
force user = komar
force group = komar</code>
Mušele
#1752

08.01.2017 [10]
Poslední komentář
Zdravím, také jsem se s tím setkal, zkus <code>setsebool -P samba_export_all_rw=1</code>

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.