Linux Nginx - jak přesměrovat port 80 na 443 (http na https)

Linux Nginx - jak přesměrovat port 80 na 443 (http na https)

Dobrý den,

potřeboval bych na linux webserveru nginx nastavit přesměrování a to takto:

1.) cokolv na port 80 přes http se přesměruje na port 443 s https
2.) co přijde na port 88 zevnitř, tak zůstane na portu 88

Díky


ODPOVĚĎ


Ahoj,

takové přesměrování by jsi pro webserver nginx mohl udělat takto:


server {
listen 80;
server_name app.cloud.up4.cz www.app.cloud.up4.cz;
return 301 https://$host$request_uri;
}

server {
listen 88;
root /var/www/is/www;
index index.php index.html;
server_name app.cloud.up4.cz www.app.cloud.up4.cz;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
client_max_body_size 999M;
}

location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}

listen 444 ssl;
listen 443 ssl; # managed by Certbot
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.app.cloud.up4.cz/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.app.cloud.up4.cz/privkey.pem; # managed by Certbot
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}
Show english version

Související obsah

linux

bash

terminal

webserver

nginx

ssl

https

Komentáře

Vaše reakce na Linux Nginx - jak přesměrovat port 80 na 443 (http na https)

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.