Linux terminál (bash) - pokročilé příkazy

Linux terminál (bash) - pokročilé příkazy


Malý pomocník poskytující přehled o pokročilých příkazech v terminálu (bashi) v Linuxu.


Pokročilé příkazy (linux bash)Disky, oddíly, mount

Detekce vadných bloků - badblocks -v /dev/sda
Informace o místě u mountnutých zařízeních - df -Th
Informace o mountu a závislostech - findmnt
Informace o teplotě disku - hddtemp /dev/sda
Informace ze SMARTu - smartctl -a /dev/sda
Informovat jádro o nové tabulce oddílů - partprobe
Ladění FS parametrů ext2,3,4 - tune2fs
Správa GPT oddílů - gdisk /dev/sda
Správa LVM disků - lvm
Správa MBR oddílů - fdisk -l /dev/sda
Mountnutí/připojení oddílů - mount /dev/sda1 /mnt/hdd
Nastavení parametrů disku - hdparm
Velikost adresáře - du -sh /adresar
Volné místo na disku - df -h
Vytvoření filesystemu - mkfs
Výpis blokových zařízení - lsblk


Jádro (kernel)

Informace o jsderných modulech modinfo
Informace o verzi jádra - uname -r
Informace z bufferu jádra - dmesg -T
Loadne jaderné moduly - modprobe
Monitor procesů při zavádění nového zařízení - udevadm monitor
Unloadne jaderné moduly - modprobe -r
Upgrade jádra - yum upgrade kernel
Výpis aktuálně načtených jaderných modulů - lsmod


Obecné

Hard reset - echo b > /proc/sysrq-trigger
Hardlink - vytvoření - ln /cil /nazev-linku
Informace o loadu (1m, 5m, 15m) - load
Informace o procesoru - lscpu
Informace o prostředí - env
Informace o loginech, vypnutích - last (last -R user, last -x shutdown...)
Informace o typu příkazu - type příkaz
Informace o USB zařízeních - lsusb
Lokalizace příkazu - which příkaz
Nastavení aliasu - alias novyprikaz='staryprikaz'
Nalezení balíčku, který poskytuje daný příkaz - yum whatprovides prikaz
Plánované spuštění úlohy (jednorázově) - úloha | at 22:00
Proměnné prostředí - echo $PATH
Statistiky z virtuální paměti - vmstat
Symlink - vytvoření - ln -s /cil /nazev-linku
Trasování/ladění programu - strace
Vyhledávání v bash_history - ctrl+R
Vyhledávání v man - man -k hledany-text
Vymazání bash_history - cat /dev/null > ~/.bash_history && history -c
Výpis PCI zařízení - lspci -k
Zobrazení historie příkazů - history (napsání !číslo spustí příkaz)
Zobrazení stavu operační paměti - free -m
Zobrazení závislostí na knihovnách - lddOprávnění a uživatelé

Editace oprávnění použití sudo - visudo
Informace o ACL oprávnění - getfacl /adresar
Informace o aktuálních přihlášeních - w
Informace UID a GUID uživatele - id user
Nastavení práv 771 - chmod 771 /adresar
Nastavení práv ACL rwx pro hanz - setfacl -m user:hanz:rwx /adresar
Nastavení vlastníka a skupiny - chown user:group /adresar
Smazání uživatele včetně dat - userdel -r user


Práce se soubory

Archiv tar - dekomrese - tar -xvf zdroj.tar -C /cil
Archiv tar - komrese - tar -cvf /root/cil.tar /zdroj
Porovnání souborů - diff
Vyhledání souborů .mp3 usera hanz - find / -user hanz -iname "*.mp3"
Vzdálené kopírování - scp -r /zdroj root@server2:/cil
Vzdálené kopírování - rsync -av /zdroj root@server2:/cil
Zobrazení otevřených souborů - lsof


Procesy a služby
Doba provedení příkazu - time příkaz
Kill signály - kill -l
Povolení služby po bootu - systemctl enable sluzba
Prioritizace běžícího procesu (-20 až 19) - renice -n 15 -p 123
Prioritizace nového procesu (-20 až 19) - nice -n -5 backup.sh
Stav služby - systemctl status sluzba / service status sluzba
Stav všech služeb - service --status-all (systemctl list-units --type service --all)
Zabití všech procesů dle názvu - killall -15 proces
Zabití procesu dle PID - kill -15 PID
Zmrazení úlohy / obnovení / stav - Ctrl+Z / bg / jobs
Zobrazení informací o IPC - ipcs
Zobrazení nejaktivnějších procesů - top (k - kill, r - renice)
Zobrazení všech procesů - ps aux (ps fax = závislosti)
Zobrazení všech procesů dle využití RAM - ps aux --sort -rss
Sítě

Kontroler NetworkManageru - nmcli
TUI kontroler NetworkManageru - nmtui
Zobrazení iptables pravidel - iptables -L -n -v
Zobrazení IP adresy - ip a
Zobrazení routovací tabulky - ip r
Zobrazení statistik sítě - netstat -ant
Zobrazení statistik soketů - ss -lt (naslouchací TCP porty)


Textové soubory

Texty - čtení konce souboru - tail
Texty - čtení malého souboru - cat
Texty - čtení začátku souboru - head
Texty - pokročilé vzorové hledání - awk
Texty - počet řádků, slov, znaků - wc
Texty - řazení textu/výsledků - sort
Texty - stránkování - less
Texty - stream editor - sed
Texty - transformace znaků - tr
Texty - vyhledávání - grep -v -e '^#' -e '^$' /etc/samba/smb.conf
Texty - výřez v souboru - cut

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.