Slovník - zkratky v letectví

Slovník - zkratky v letectví


Slovník - zkratky v letectví

A

A/A [Air to air] - řízená střela vzduch - vzduch A/C [Aircraft] - letadlo A/D [Aerodrome] - letiště A/G [Air to ground] - řízená střela vzduch - země A/P [Airplane] - letoun A/R [Air refuelling] - doplnění paliva za letu AAA [Anti-aircraft artillery] - protiletadlové dělostřelectvo = PLD AAL [Above aerodrome level] - výška nad letištěm AAM [Air to air missile] - střela vzduch - vzduch ACAS [Air collision avoice avoidance system] - systém předcházející kolizi za letu ACES [Advanced concept ejection seat] - pokročilý koncept vystřelovacího sedadla ADF [Air dominance fighter] – stíhačka pro vybudování vzdušné převahy AEW [Airborne early warning & control wing] - systém včasné vzdušné výstrahy AEWCW [Airborne early warning & control wing] - letecké varovné a řídící křídlo AF [Air force] - vzdušné síly (vojenské letectvo) AFB [Air force base] - základna vzdušných sil AFCS [Automatic flight control system] - systém automatického řízení za letu AFSOC [Air force special operations command] - velitelství speciálních operací vzdušných sil AGL [Above ground level] - výška nad zemí AGM [Air to ground guided missile] - řízená střela vzduch-země AI [Air interdiction] - útok na taktické pozemní cíle AMSL [Above mean sea level] - nadmořská výška APU [Auxiliary power unit] - pomocný energetický zdroj ARCP [Air refuelling control point] - místo pro doplnění paliva za letu ARK [-] - automatický radiokompas ARRS [Aerospace rescue recovery service] - vzdušná záchranná a vyzvedávací služba ARS [Air refuelling squadron] - cisternová letka ASSUW [Antisurface unit warfare] - zbraň proti povrchovým cílům (i na hladině) ASV [Antisurface vessel] - protilodní ASW [Antisubmarine warfare] - protiponorková zbraň ATAS [Air to air stinger] - střela vzduch - vzduch "Stinger" ATB [Advanced technology bomber] - technologicky pokročilý bombardér ATC [Air traffic control] - řízení letového provozu ATF [Advanced tactical fighter] - pokročilý taktický stíhací letoun ATGM [Anti-tank guided missile] - protitanková řízená střela ATHS [Automatic target hand-off system] - automatický systém předávání zaměřeného cíle AWACS [Airborne warning and control system] - systém včasné výstrahy

B

BVR [Beyond visual range] - za hranicí dohledu

C

CAOC [Combined air operations centre] - kombinované operační středisko vzdušných sil CAP [Combat air patrol] - bojová vzdušná hlídka CAS [Close air support] - přímá podpora pozemních jednotek CCTW [Combat crew training wing] - křídlo pro výcvik bojových posádek CNI [Communications, navigation and identification data] - komunikační, navigační a identifikační data CONFICS [Cobra night fire control system] - noční systém řízení palby vrtulníků Cobra CP [Control point] - kontrolní bod CSAR [Combat search and rescue] - bojové pátrací a záchranné operace

D

DARPA [Defense advanced research projects agency] - agentura pro pokr. obranné výzk. projekty DEAD [Destruction of enemy air defenses] - ničení protivzdušné obrany nepřítele DEF [Defensive electronic system] - obranný elektronický systém DLIR [Downward-looking infra-red] - dolu hledící infračervený zobrazovač DME [Distance measuring equipment] - měřič vzdálenosti DP [Destination point] - cílový bod DPZLP [-] - dělostřelecký průzkumný letecký pluk DVI [Direct voice input] - přímý hlasový vstup (ovládání hlasem) DWP [Dedicated warnings panel] - vyčleněný varovný panel

E

EAPS [Engine air particle separator] - částicový separátor sání motoru ECS [Environmental control system] - klimatizační systém EFIS [Electronic flight instrument system] - elektronický letový navigační systém (přístrojový) Elint [Electronic intelligence] - elektronický průzkum ESM [Electronic surveillance measures] - elektronický pozorovací systém ETA [Estimated time of arrival] - předpokládaný čas příletu ETD [Estimated time of departure] - předpokládaný čas odletu

F

FAC [Forward air control] - předsunutý letový návodčí FADEC [Full authority digital engine control] - plně digitálně řízený motor FBW [Fly by wire] - elektro-impulzní řízení FCF [Functional check flight] - kontrolní let FCO [Fire control officer] - operátor výzbroje FL [Flight level] - letová hladina FLIR [Forward-looking infra-red] - dopředu hledící infračervený zobrazovač FRIES [Fast rope insertion extraction system] - rychlý sestup z vrtulníku pomocí lana FQI [Fuel quantity indicator] - indikátor množství paliva FWS [Fighter weapons school] - škola stíhacích pilotů

G

GCI [Ground controlled intercept] - pozemní naváděcí stanoviště GPWS [Ground proximity warning system] - varovný systém proti kolizi se zemským povrchem

H

HIFR [Hover (helicopter) in-flight refueling] - tankování vrtulníku při letu HIRSS [Hover infrared suppressor subsystem] - potlačovač infračervené stopy HMMS [Helmet mounted symbology system] - zjednodušeně: přilbový zobrazovací systém HOTAS [Hands on throttle and stick] - ovládání dle zásady "ruka na plynu a kniplu" HUD [Head-up display] - průhledový displej HUMS [Helicopter health and usage monitoring system] - monitorovací systém stavu helikoptéry

I

IAP [Istrebitělnyj aviacionnyj polk] - stíhací letecký pluk IAS [Indicated airspeed] - indikovaná vzdušná rychlost ICAO [International civil aviation organization] - Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAW [Integrated caution, advisory and warning system] - integrované výstražné, doporučující a varovné zpávy ICP [Integrated control panel] - integrovaný ovládací panel (pro ruční ovládání) IES [Inertial exciter system] - budič inerciálního systému IFF [Identification friend or foe] - rozpoznávací zařízení vlastní/cizí letoun IFR [Instrument flight rules] - pravidla pro let podle přístrojů ILS [Instrument landing system] - systém pro přistání podle přístrojů IOC [Intercept operation center] - řídící středisko stíhacího letectva IRADS [Infra-red acquisition and designation system] - infračervený zaměřovací a označovací systém IRST [Infra-red search and track] - infračervené vyhledávání a sledování (cíle)

L

LANTIRN [Low-altitude navigation and targeting infrared for night] - LGB [Laser guided bomb] - puma s laserovým naváděním LORAN [Long range aid to navigation] - pomocný navigační systém s dlouhým dosahem LŠP [-] - letecký školní pluk LWR [Laser warning receiver] - systém pro detekci laserového ozáření LZ [Landing zone] - místo pro přistání

M

MDA [Minimum descent altitude] - minimální výška pro klesání MDEF [Manual data-entry facility] - zařízení pro ruční zadávání dat MDI [Multi-purpose display indicators] - víceúčelová obrazovka MDPS [Mission data planning system] - systém pro plánování bojového úkolu MFD [Multi-function display] - multifunkční displej MHDD [Multi-function head down display] - multifunkční displej "hlava dole" MIDS [Multifunctional information distribution system] - multifunkční informační systém distribuce dat MiGCAP [MiG combat air patrol] - bojová letecká hlídka proti MiGům (Vietnam) M-TADS/PNVS [Modernised Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor] - optoelektronický systém k vedení průzkumu a řízení palby MTOW [Maximum takeoff weight] - maximální vzletová hmotnost MVL [-] - moderní vojenské letectví

N

NAS [Naval air station] - námořní letecká základna NASA [National aeronautics and space administration] - národní úřad pro let. a kosmonautiku NATO [North atlantic treaty organisation] - Severoatlantická aliance NPP [-] - nepříznivé povětrnostní podmínky NVG [Night vision goggle] - brýle pro noční vidění (noktovize)

O

OCIP [Offensive capability improvement programme] - program zvýšené bojové účinnosti OKB [Opytnoje konstruktorskoje bjuro] - zkušební konstrukční kancelář ORI [Operation readiness inspection] - prověrka bojeschopnosti OT&E [Operation test & evaluation] - vojskové zkoušky

P

PAARS [Pilot-activated automatic recovery system] - pilotem spustitelný automatický systém vyrovnání letounu PFI [Perspektivnyj frontovoj istrebitěl] PIF [Pilot in command] - velitel letadla PIRATE [The passive infra-red airborne track equipment] - pasivní infračervený sledovací systém PLD [-] - protiletadlové dělostřelectvo PLŘS [-] - protiletecká řízená střela = SAM PMFD [Primary multi-function display] - primární multifunkční displej PVO [-] - protivzdušná obrana PVSL [-] - proudové výcvikové středisko letectva PZLP [-] - průzkumný letecký pluk

R

Radint [Radar intelligence] - radarový průzkum RAF [Royal air force] - Královské letectvo (Anglie) RAAF [Royal Australian air force] - Královské australské letectvo RAM [Radar absorbing material] - specialní nátěr pohlcující radarové záření (feromagnetické látky) RCS [Radar cross section] - puma s laserovým naváděním RHAWR [Radar homing and warning receiver] - radarový výstražník RL [-] - radiolokátor RLG [Ring laser gyro] - prstencový laserový gyroskop ŘLP [-] - řízení letového provozu RWR [Radar warning receiver] - systém pro detekci radarového ozáření RWY [Runway] - vzletová a přistávací dráha

S

SA [Situation assessment] - vyhodnocení situace SAC [Strategie air command] - velitelství strategického letectva SAM [Surface-to air missile] - řízená střela země - vzduch SAR [Search and rescue] - najít a zachránit SAM [Surface-to air missile] - řízená střela země - vzduch SBOLP [-] - stíhací-bombardovací letecký pluk SEAD [Suppression of enemy air defences] - umlčovnání nepřátelské protivzdušné obrany SFG [Stand-by flight instrumentation group] - zjednodušeně: základní letové informace SLP [-] - stíhací letecký pluk SMFD [Secondary multi-function display] - sekundární multifunkční displej SOP [-] - svislá ocasní plocha (směrové kormidlo) SRS [Strategic reconnaissance squadron] - strategická průzkumná letka SRW [Strategic reconnaissance wing] - strategická průzkumná peruť STOL [Short take off and landing] - krátký vzlet a přistání STOVL [Short take-off and vertical landing] - krátký vzlet a kolmé přistání

T

TAC [Tactical air command] - velitelství taktického letectva TAS [True airspeed] - pravá vzdušná rychlost TCAS [Traffic collision avoidance system] - systém předcházející kolizi za letu = ACAS TEPROM [Terrain profile matching] - měření profilu terénu TFS [Tactical fighter squadron] - taktická stíhací peruť TFW [Tactical fighter wing] - taktické stíhací křídlo TOT [Time over target] - doba nad cílem TRD [Towed radar decoy] - vlečný radarový klamný cíl ("lákadlo" pro radarem naváděné střely) TRW [Tactical reconnaisance wing] - křídlo taktického průzkumu TWY [Taxiway] - pojezdová dráha

Q

QFE [-] - tlak na daném letišti (výška nad letištěm - AAL) QNE [-] - standardní tlak 1013 hPa (letová hladina - FL) QNH [-] - tlak na daném letišti přepočítaný na hladinu moře (výška nad mořem - AMSL)

U

UCAV [Uninhabited combat aerial vehicle] - bezpilotní bojový vzdušný prostředek UFD [Up-front display] - horní-přední displej US NAVY [United states NAVY] - námořnictvo spojených států USAF [United states air force] - letectvo spojených států USAFE [United states air force in Europe] - letectvo spojených států v Evropě

V

VFR [Visual flight rules] - pravidla pro let za viditelnosti VLO [Very low observable] - velmi obtížně zjistitelný VOP [-] - vodorovné ocasní plochy (výškové kormidlo) VTOL [Vertical take off and landing] - kolmý vzlet a přistání VVS SA [Vojenno vozdušnyje sily Sovetskoj armii] - vojenské letectvo Sovětské armády

W

WSC [Weapon system computer] - počítač zbraňových systémů WSO [Weapons system operator] - operátor zbraňových systémů

Z

ZPP [-] - ztížené povětrnostní podmínky
Zkratky jsou průběžně doplňovány. Některá Vám chybí? Napište jí!

Související obsah

letectví

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.