letectví


Slovník - zkratky v letectví

A

A/A [Air to air] - řízená střela vzduch - vzduch A/C [Aircraft] - letadlo A/D [Aerodrome] - letiště A/G [Air to ground] - řízená střela vzduch - země A/P [Airplane] - letoun A/R [Air refuelling] - doplnění paliva za letu AAA [Anti-aircraft artillery] - protiletadlové dělostřelectvo = PLD AAL [Above aerodrome level] - výška nad letištěm AAM [Air to air missile] - střela vzduch - vzduch ACAS [Air collision avoice avoidance system] - systém předcházející kolizi za letu ACES [Advanced concept ejection seat] - pokročilý koncept vystřelovacího sedadla ADF [Air dominance fighter] – stíhačka pro vybudování vzdušné převahy AEW [Airborne early warning & control wing] - systém včasné vzdušné výstrahy AEWCW [Airborne early warning & control wing] - letecké varovné a řídící křídlo AF [Air force] - vzdušné síly (vojenské letectvo) AFB [Air force base] - základna vzdušných sil AFCS [Automatic flight control system] - systém automatického řízení za letu AFSOC [Air force special operations command] - velitelství speciálních operací vzdušných sil AGL [Above ground level] - výška nad zemí AGM [Air to ground guided missile] - řízená střela vzduch-země AI [Air interdiction] - útok na taktické pozemní cíle AMSL [Above mean sea level] - nadmořská výška APU [Auxiliary power unit] - pomocný energetický zdroj ARCP [Air refuelling control point] - místo pro doplnění paliva za letu ARK [-] - automatický radiokompas ARRS [Aerospace rescue recovery service] - vzdušná záchranná a vyzvedávací služba ARS [Air refuelling squadron] - cisternová letka ASSUW [Antisurface unit warfare] - zbraň proti povrchovým cílům (i na hladině) ASV [Antisurface vessel] - protilodní ASW [Antisubmarine warfare] - protiponorková zbraň ATAS [Air to air stinger] - střela vzduch - vzduch "Stinger" ATB [Advanced technology bomber] - technologicky pokročilý bombardér ATC [Air traffic control] - řízení letového provozu ATF [Advanced tactical fighter] - pokročilý taktický stíhací letoun ATGM [Anti-tank guided missile] - protitanková řízená střela ATHS [Automatic target hand-off system] - automatický systém předávání zaměřeného cíle AWACS [Airborne warning and control system] - systém včasné výstrahy

B

BVR [Beyond visual range] - za hranicí dohledu

C

CAOC [Combined air operations centre] - kombinované operační středisko vzdušných sil CAP [Combat air patrol] - bojová vzdušná hlídka CAS [Close air support] - přímá podpora pozemních jednotek CCTW [Combat crew training wing] - křídlo pro výcvik bojových posádek CNI [Communications, navigation and identification data] - komunikační, navigační a identifikační data CONFICS [Cobra night fire control system] - noční systém řízení palby vrtulníků Cobra CP [Control point] - kontrolní bod CSAR [Combat search and rescue] - bojové pátrací a záchranné operace

D

DARPA [Defense advanced research projects agency] - agentura pro pokr. obranné výzk. projekty DEAD [Destruction of enemy air defenses] - ničení protivzdušné obrany nepřítele DEF [Defensive electronic system] - obranný elektronický systém DLIR [Downward-looking infra-red] - dolu hledící infračervený zobrazovač DME [Distance measuring equipment] - měřič vzdálenosti DP [Destination point] - cílový bod DPZLP [-] - dělostřelecký průzkumný letecký pluk DVI [Direct voice input] - přímý hlasový vstup (ovládání hlasem) DWP [Dedicated warnings panel] - vyčleněný varovný panel

E

EAPS [Engine air particle separator] - částicový separátor sání motoru ECS [Environmental control system] - klimatizační systém EFIS [Electronic flight instrument system] - elektronický letový navigační systém (přístrojový) Elint [Electronic intelligence] - elektronický průzkum ESM [Electronic surveillance measures] - elektronický pozorovací systém ETA [Estimated time of arrival] - předpokládaný čas příletu ETD [Estimated time of departure] - předpokládaný čas odletu

F

FAC [Forward air control] - předsunutý letový návodčí FADEC [Full authority digital engine control] - plně digitálně řízený motor FBW [Fly by wire] - elektro-impulzní řízení FCF [Functional check flight] - kontrolní let FCO [Fire control officer] - operátor výzbroje FL [Flight level] - letová hladina FLIR [Forward-looking infra-red] - dopředu hledící infračervený zobrazovač FRIES [Fast rope insertion extraction system] - rychlý sestup z vrtulníku pomocí lana FQI [Fuel quantity indicator] - indikátor množství paliva FWS [Fighter weapons school] - škola stíhacích pilotů

G

GCI [Ground controlled intercept] - pozemní naváděcí stanoviště GPWS [Ground proximity warning system] - varovný systém proti kolizi se zemským povrchem

H

HIFR [Hover (helicopter) in-flight refueling] - tankování vrtulníku při letu HIRSS [Hover infrared suppressor subsystem] - potlačovač infračervené stopy HMMS [Helmet mounted symbology system] - zjednodušeně: přilbový zobrazovací systém HOTAS [Hands on throttle and stick] - ovládání dle zásady "ruka na plynu a kniplu" HUD [Head-up display] - průhledový displej HUMS [Helicopter health and usage monitoring system] - monitorovací systém stavu helikoptéry

I

IAP [Istrebitělnyj aviacionnyj polk] - stíhací letecký pluk IAS [Indicated airspeed] - indikovaná vzdušná rychlost ICAO [International civil aviation organization] - Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAW [Integrated caution, advisory and warning system] - integrované výstražné, doporučující a varovné zpávy ICP [Integrated control panel] - integrovaný ovládací panel (pro ruční ovládání) IES [Inertial exciter system] - budič inerciálního systému IFF [Identification friend or foe] - rozpoznávací zařízení vlastní/cizí letoun IFR [Instrument flight rules] - pravidla pro let podle přístrojů ILS [Instrument landing system] - systém pro přistání podle přístrojů IOC [Intercept operation center] - řídící středisko stíhacího letectva IRADS [Infra-red acquisition and designation system] - infračervený zaměřovací a označovací systém IRST [Infra-red search and track] - infračervené vyhledávání a sledování (cíle)

L

LANTIRN [Low-altitude navigation and targeting infrared for night] - LGB [Laser guided bomb] - puma s laserovým naváděním LORAN [Long range aid to navigation] - pomocný navigační systém s dlouhým dosahem LŠP [-] - letecký školní pluk LWR [Laser warning receiver] - systém pro detekci laserového ozáření LZ [Landing zone] - místo pro přistání

M

MDA [Minimum descent altitude] - minimální výška pro klesání MDEF [Manual data-entry facility] - zařízení pro ruční zadávání dat MDI [Multi-purpose display indicators] - víceúčelová obrazovka MDPS [Mission data planning system] - systém pro plánování bojového úkolu MFD [Multi-function display] - multifunkční displej MHDD [Multi-function head down display] - multifunkční displej "hlava dole" MIDS [Multifunctional information distribution system] - multifunkční informační systém distribuce dat MiGCAP [MiG combat air patrol] - bojová letecká hlídka proti MiGům (Vietnam) M-TADS/PNVS [Modernised Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor] - optoelektronický systém k vedení průzkumu a řízení palby MTOW [Maximum takeoff weight] - maximální vzletová hmotnost MVL [-] - moderní vojenské letectví

N

NAS [Naval air station] - námořní letecká základna NASA [National aeronautics and space administration] - národní úřad pro let. a kosmonautiku NATO [North atlantic treaty organisation] - Severoatlantická aliance NPP [-] - nepříznivé povětrnostní podmínky NVG [Night vision goggle] - brýle pro noční vidění (noktovize)

O

OCIP [Offensive capability improvement programme] - program zvýšené bojové účinnosti OKB [Opytnoje konstruktorskoje bjuro] - zkušební konstrukční kancelář ORI [Operation readiness inspection] - prověrka bojeschopnosti OT&E [Operation test & evaluation] - vojskové zkoušky

P

PAARS [Pilot-activated automatic recovery system] - pilotem spustitelný automatický systém vyrovnání letounu PFI [Perspektivnyj frontovoj istrebitěl] PIF [Pilot in command] - velitel letadla PIRATE [The passive infra-red airborne track equipment] - pasivní infračervený sledovací systém PLD [-] - protiletadlové dělostřelectvo PLŘS [-] - protiletecká řízená střela = SAM PMFD [Primary multi-function display] - primární multifunkční displej PVO [-] - protivzdušná obrana PVSL [-] - proudové výcvikové středisko letectva PZLP [-] - průzkumný letecký pluk

R

Radint [Radar intelligence] - radarový průzkum RAF [Royal air force] - Královské letectvo (Anglie) RAAF [Royal Australian air force] - Královské australské letectvo RAM [Radar absorbing material] - specialní nátěr pohlcující radarové záření (feromagnetické látky) RCS [Radar cross section] - puma s laserovým naváděním RHAWR [Radar homing and warning receiver] - radarový výstražník RL [-] - radiolokátor RLG [Ring laser gyro] - prstencový laserový gyroskop ŘLP [-] - řízení letového provozu RWR [Radar warning receiver] - systém pro detekci radarového ozáření RWY [Runway] - vzletová a přistávací dráha

S

SA [Situation assessment] - vyhodnocení situace SAC [Strategie air command] - velitelství strategického letectva SAM [Surface-to air missile] - řízená střela země - vzduch SAR [Search and rescue] - najít a zachránit SAM [Surface-to air missile] - řízená střela země - vzduch SBOLP [-] - stíhací-bombardovací letecký pluk SEAD [Suppression of enemy air defences] - umlčovnání nepřátelské protivzdušné obrany SFG [Stand-by flight instrumentation group] - zjednodušeně: základní letové informace SLP [-] - stíhací letecký pluk SMFD [Secondary multi-function display] - sekundární multifunkční displej SOP [-] - svislá ocasní plocha (směrové kormidlo) SRS [Strategic reconnaissance squadron] - strategická průzkumná letka SRW [Strategic reconnaissance wing] - strategická průzkumná peruť STOL [Short take off and landing] - krátký vzlet a přistání STOVL [Short take-off and vertical landing] - krátký vzlet a kolmé přistání

T

TAC [Tactical air command] - velitelství taktického letectva TAS [True airspeed] - pravá vzdušná rychlost TCAS [Traffic collision avoidance system] - systém předcházející kolizi za letu = ACAS TEPROM [Terrain profile matching] - měření profilu terénu TFS [Tactical fighter squadron] - taktická stíhací peruť TFW [Tactical fighter wing] - taktické stíhací křídlo TOT [Time over target] - doba nad cílem TRD [Towed radar decoy] - vlečný radarový klamný cíl ("lákadlo" pro radarem naváděné střely) TRW [Tactical reconnaisance wing] - křídlo taktického průzkumu TWY [Taxiway] - pojezdová dráha

Q

QFE [-] - tlak na daném letišti (výška nad letištěm - AAL) QNE [-] - standardní tlak 1013 hPa (letová hladina - FL) QNH [-] - tlak na daném letišti přepočítaný na hladinu moře (výška nad mořem - AMSL)

U

UCAV [Uninhabited combat aerial vehicle] - bezpilotní bojový vzdušný prostředek UFD [Up-front display] - horní-přední displej US NAVY [United states NAVY] - námořnictvo spojených států USAF [United states air force] - letectvo spojených států USAFE [United states air force in Europe] - letectvo spojených států v Evropě

V

VFR [Visual flight rules] - pravidla pro let za viditelnosti VLO [Very low observable] - velmi obtížně zjistitelný VOP [-] - vodorovné ocasní plochy (výškové kormidlo) VTOL [Vertical take off and landing] - kolmý vzlet a přistání VVS SA [Vojenno vozdušnyje sily Sovetskoj armii] - vojenské letectvo Sovětské armády

W

WSC [Weapon system computer] - počítač zbraňových systémů WSO [Weapons system operator] - operátor zbraňových systémů

Z

ZPP [-] - ztížené povětrnostní podmínky
Zkratky jsou průběžně doplňovány. Některá Vám chybí? Napište jí!
Tento článek je archivní a pochází z webu o letectví. Není již nijak upravován a nelze ho komentovat.

Podobný obsah

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.