Jak používat správce hesel pass s git repositářem (klíčenka)

Jak používat správce hesel pass s git repositářem (klíčenka)

O tom, jak jak používat správce hesel Pass se již na tomto webu psalo zde. Doplním, že správce hesel Pass (passwordstore.org) je možné používat kromě Linuxu i na Windows, iOS a klidně i na telefonech s Androidem či iPhone. Také je možné se rozhodnout zda chcete používat jen příkazy (CLI) nebo grafické rozhraní (GUI).

Nyní již k nastavení pass jako git repositáře s možností synchronizace mezi všemi zařízeními. Návod předpokládá, že máte nějaký git repositář na serveru (zde /home/git/repo/) a pass již máte inicializovaný.


Nastavení pass jako git repositáře


SERVER


# vytvoříme prázdný repositář password-store na serveru
git init --bare password-store

KLIENT


# inicializace git repositáře pro pass
pass git init
# nastavit vzdálený git repositář jako origin
pass git remote add origin user3@myserver:/home/git/repo/password-store
# pushnout lokální git repositář na server
pass git push -u --all


Použití pass s git repositářem


CLI


# před nastavováním nových hesel - pull (stáhnout ze serveru)
pass git pull
# po nastaveních nových hesel - push (nahrát na server)
pass git push

GUI - QtPass


Settings - zaškrtnou všechny volby v části Git
Programs - Native git/gpg
Grafickými šipkami se provádí git pull a git push

Možné chyby při nedodržení postupu výše


fatal: does not appear to be a git repository


pass git push -u --all
fatal: '/home/git/repo/.password-store' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

remote: error: refusing to update checked out branch: refs/heads/master


pass git push --set-upstream origin master
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 996 bytes | 996.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0)
remote: error: refusing to update checked out branch: refs/heads/master
remote: error: By default, updating the current branch in a non-bare repository
remote: is denied, because it will make the index and work tree inconsistent
remote: with what you pushed, and will require 'git reset --hard' to match
remote: the work tree to HEAD.
remote:
remote: You can set the 'receive.denyCurrentBranch' configuration variable
remote: to 'ignore' or 'warn' in the remote repository to allow pushing into
remote: its current branch; however, this is not recommended unless you
remote: arranged to update its work tree to match what you pushed in some
remote: other way.
remote:
remote: To squelch this message and still keep the default behaviour, set
remote: 'receive.denyCurrentBranch' configuration variable to 'refuse'.
To myserver:/home/git/repo/password-store
! [remote rejected] master -> master (branch is currently checked out)
error: failed to push some refs to 'git@myserver:/home/git/repo/password-store'

error: remote unpack failed: unable to create temporary object directory


git push origin
Enumerating objects: 283, done.
Counting objects: 100% (283/283), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (148/148), done.
Writing objects: 100% (154/154), 63.08 KiB | 3.71 MiB/s, done.
Total 154 (delta 3), reused 0 (delta 0)
error: remote unpack failed: unable to create temporary object directory
To myserver:/home/git/repo/pass.git
! [remote rejected] master -> master (unpacker error)
error: failed to push some refs to 'git@myserver:/home/git/repo/pass.git'

PS: Pokud neumíte používat Git, dejte nahoře do vyhledávání slovo git ... Show english version

Komentáře

Vaše reakce na Jak používat správce hesel pass s git repositářem (klíčenka)

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.