Jak se stát vojenským pilotem?

Jak se stát vojenským pilotem?

Jak se stát vojenským pilotem? Co v současné době obnáší stát se vojenským pilotem? Na tuto otázku vám odpoví následující článek, jehož cílem je poskytnout zájemcům o toto povolání konečně komplexní a ověřené informace. Tzn. od podmínek přijetí, přes informace kde se přihlásit a jak to celé probíhá, až k prvnímu letu a konečnému přiřazení k dané letce Vzdušných sil AČR. Abychom měli jistotu korektních informací, požádali jsme o spolupráci přímo Univerzitu obrany v Brně, která se chopila tohoto tématu opravdu velmi svědomitě a s vojenskou důkladností vypracovala tento článek. Jmenovitě děkujeme za vyčerpávající odpověď pplk. Ing. Petru Woletzovi, Ph.D. a dr. Pavlu Pazderovi, kterou naleznete v plném znění (bez našeho zásahu) níže. Těm, kdo se rozhodnou pro kariéru vojenského pilota, přejeme, ať se jim sen vyplní!

Podmínky

Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Kde se studuje?

Studium vojenských pilotů probíhá v Brně na
, přesněji na
. Nosnou je Katedra letectva, ale na výuce se podílí i řada dalších kateder a centra s celouniverzitní působností. Dále je do systému edukace zapojeno
(vojenský výcvik, padáková příprava) a státní podnik
, divize Centrum leteckého výcviku Pardubice (testovací letecký výcvik). Studium je prezenční 4-leté, bakalářské, výlučně vojenské a připravuje studenta na profesi vojenského pilota. Absolvent bakalářského studia může následně pokračovat v navazujícím 2-letém magisterském studiu ve studijním oboru Letový provoz modul Řízení letectva, a to v prezenční nebo kombinované formě. A není vyloučeno ani pokračování v doktorském studijním programu.

Kam se hlásit?

V současné době se zájemce může přihlásit do 3-letého studijního programu Vojenské technologie obor Letový provoz – Řízení letového provozu, z něhož bude na základě studijních výsledků po prvním roce vybráno 10 nejlepších zájemců, kteří přejdou do 4-letého studijního oboru Vojenský pilot. První ročník bude samozřejmě uchazečům započítán, neboť je pro oba obory shodný. Od přijímacího řízení do akademického roku 2013/2014 se počítá s přímým přijetím do 4-letého studijního oboru Vojenský pilot. Jak se stát vojenským pilotem?

Jak se hlásit?

Uchazeč si podává přihlášku ke studiu na Fakultě vojenských technologií do konce února 2012 (doporučuje se podání elektronické přihlášky na www.unob.cz). Zájemce se současně s přijetím ke studiu stává vojákem z povolání. Z toho důvodu je celý proces přijetí koordinován místně příslušným Krajským vojenským velitelstvím (KVV). Jeho cestou je podávána i žádost o povolání do služebního poměru vojáka z povolání.

Počet přijímaných studentů

Stejně jako u ostatních vojenských oborů stanovuje každý rok Ministerstvo obrany České republiky takzvaná směrná čísla, kterými precizuje počty přijímaných studentů. Tyto počty vychází z aktuálních potřeb Armády České republiky. Díky tomu se po skončení studia daří umísťovat prakticky 100 procent absolventů.

Zdravotní stav, lékařské vyšetření

U uchazečů o profesi pilota se předpokládá výjimečně dobrý zdravotní stav. Lékařské vyšetření probíhá ve spádové Vojenské nemocnici, kam je uchazeč odeslán KVV, stejně jako ostatní zájemci o službu v Armádě České republiky. Pokud uchazeč uspěje při přijímacím řízení, je opět cestou KVV odeslán do Ústavu leteckého zdravotnictví Praha (ÚLZ), kde je podroben komplexnímu vyšetření. Po jeho absolvování je definitivně rozhodnuto o jeho přijetí, případně jsou určena možná omezení. Pod dohledem ÚLZ Praha zůstává student i po dobu studia a také po celou svou karieru na pozici pilota, tj. létajícího personálu. V případě, že v průběhu studia dojde ke zhoršení zdravotního stavu a student nemůže nadále pokračovat jako pilot, je mu obvykle nabídnuta možnost přestoupit na příbuzný studijní směr tak, aby v maximální míře využil doposud nabyté znalosti. Prioritně jde o obor řízení letového provozu, který má nejvíce shodných předmětů. Samozřejmě musí vykonat potřebné rozdílové zkoušky. Podobný postup je volen i v případě, pokud student neuspěje v testovacím leteckém výcviku.

Přijímací testy

Jsou prováděny z matematiky (znalosti v rozsahu středoškolské látky), angličtiny (předpokládá se minimální vstupní úroveň A2 podle Společného evropského referenčního rámce) a tělesné zdatnosti (požaduje se minimálně 35 sedů–lehů za 1 minutu a uběhnout 2300 metrů za 12 minut).

Základní výcvik

Uchazeč přijatý ke studiu nastupuje 1. srpna (již jako voják z povolání v hodnosti vojína) na dvouměsíční základní výcvik k Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově (Ve-VA Vyškov). Zde jej čeká fyzicky, psychicky i časově náročný výcvik. Ten je rozdělen do čtyř fází, které v sobě zahrnují to nejdůležitější a nejpodstatnější z vševojskové přípravy – základní řády, pořadovou a tělesnou přípravu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a také spojovací, střeleckou, taktickou, topografickou a zdravotnickou přípravu. Teprve po absolvování základního výcviku se voják stává řádným studentem Univerzity obrany.

Letecký výcvik

V průběhu studia probíhá testovací letecký výcvik v délce cca 50 letových hodin na letounu Zlín Z-142C AF, který ověřuje pilotní schopnosti studentů. Pro doplnění je nutné podotknout, že v souladu s platnou legislativou leteckému výcviku předchází výsadková příprava včetně seskoků, která probíhá ve Ve-VA Vyškov. Bezprostředně před létáním studenti absolvují pozemní a materiální přípravu. Během výcviku jsou získány výsledky, které slouží jako hlavní kritérium při rozdělení na jednotlivé typy letounů (proudový / vrtulník / dopravní). Pozemní a materiální příprava a testovací letecký výcvik probíhá v dislokaci Správy letiště Pardubice a provádí jej na základě vládní smlouvy Státní podnik LOM Praha, divize Centrum leteckého výcviku a dohleduje Odbor vojenského letectví Ministerstva obrany České republiky. Další letecký výcvik probíhá až po ukončení bakalářského studia. Po nezbytné pozemní a materiální přípravě absolvent zahajuje výcvik na předurčeném typu letounu. Tato část trvá cca 12 až 18 měsíců (dle typu) a zahrnuje v sobě základní, pokračovací a případně bojový výcvik. Také v tomto případě je pilot dislokován v rámci Správy letiště Pardubice a výcvik zajišťuje Centrum leteckého výcviku, nicméně absolvent je již zařazen na tabulkové místo u některé ze základen Vzdušných sil Armády České republiky. Na tyto základny pilot přechází po ukončení výcviku na typu. V současné době výcvik na typ probíhá na letadlech (proudový / vrtulník / dopravní) L-39 / Mi-2 a Mi-17 / L-410. Jak se stát vojenským pilotem?

Začátek kariéry

Před ukončením školy je student v rámci personálních pohovorů, na základě výsledků dosažených v testovacím leteckém výcviku, prospěchu během studia a případných zdravotních omezení, umístěn na některé tabulkové místo na základnách Vzdušných sil Armády České republiky. Po úspěšném dokončení bakalářského studia je na toto místo služebně zařazen, nicméně základní výcvik na typu prodělává v Centru leteckého výcviku Pardubice.

Dodatek

Ostatní letecké profese

Ne každý se může stát pilotem, ale řada lidí se může k létání přiblížit i jinak. Pro případné zájemce tedy doporučujeme další studijní obory na Univerzitě obrany, jde zejména o obor Letový provoz, modul Řízení letového provozu, Letecký štábní a Speciální zabezpečení letectva. Pro technicky více orientované pak obory Letecká a raketová technika a Letecké elektrotechnické systémy.

Poznámka

Každoročně dochází k menším či větším změnám v celém procesu edukace pilota. Proto doporučuje případným zájemcům navštívit stránky Univerzity obrany (
), které jsou pravidelně aktualizovány a poskytují vyčerpávající informace pro uchazeče, případně využít prezentace Univerzity obrany na některé marketingové akci (např. Gaudeamus v Brně a Praze) či Dnech otevřených dveří. Přehled těchto marketingových aktivit najdete také na webových stránkách Univerzity obrany. Přesné informace o přijetí mají i pracovníci
.

Specifické otázky

Specifické otázky týkající pilotní problematiky můžete směrovat na
Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany nebo přímo vedoucímu skupiny Letové přípravy pplk. Ing.
, Ph.D. Otázky ze zdravotní problematiky doporučujeme konzultovat s kompetentními pracovníky
.

Kontakty

Fakulta vojenských technologií, děkanát, Kounicova 65, 662 10 Brno Studijní skupina FVT | tel.: 973 443 693 | lenka.bauerova zavináč unob.cz | fvt.unob.cz
Ikonka Zdroj grafiky: cloud.up4.cz | Zdroj dat: Článek pro cloud.up4.cz zpracovali: Vedoucí skupiny letové přípravy Katedry letectva UO pplk. Ing. Petr Woletz, Ph.D. Vedoucí referátu komunikace a marketingu Oddělení vnějších vztahů UO dr. Pavel Pazdera
Kde pokračovat?

Související obsah

letectví

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.