Linux - instalace a nastavení Nginx, PHP a MySQL (LEMP)

Linux - instalace a nastavení Nginx, PHP a MySQL (LEMP)

Modelová situace: Máme Linux Ubuntu server a chceme na něm nainstalovat a zproznit webserver LEMP = Linux, Nginx, MySQL a PHP.

ODPOVĚĎ


Postup instalace webserveru Nginx, PHP a MySQL na Linux může být následující:

#instalace nginx
apt install nginx

#instalace MySQL serveru MariaDB
apt install mariadb-server
#průvodce nastavením MySQL
mysql_secure_installation

#instalace PHP 7
apt install php-fpm php-mysql

#nginx - založení virtual hostu
vim /etc/nginx/sites-available/cloud.up4.cz

server {
listen 80;
root /var/www/cloud.up4.cz;
index index.php index.html;
server_name cloud.up4.cz;

location / {
try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
}

location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}
}


#povolit virtual host
ln -s /etc/nginx/sites-available/cloud.up4.cz /etc/nginx/sites-enabled/

#smazat default konfig
rm /etc/nginx/sites-enabled/default

#nginx reload
systemctl reload nginx

A to je celé...

---------------------------------------------

Nginx - nastavení phpMyAdmin


#instalace phpMyAdmin
apt install phpmyadmin

#nginx virtualhost phpMyAdmin na portu 81
vim /etc/nginx/sites-available/81_phpmyadmin

server {
listen 81;
root /usr/share/phpmyadmin;
index index.php index.html;

location / {
try_files $uri $uri/ =404;
client_max_body_size 100M;
}

location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
}

location ~ /\.ht {
deny all;
}
}

#povolit virtual host
ln -s /etc/nginx/sites-available/81_phpmyadmin /etc/nginx/sites-enabled/

#nastavení vyjímky pro port 81 ve firewalld
firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=81/tcp
firewall-cmd --reload

#reload nginx
systemctl reload nginx

---------------------------------------------
DODATEK:


#MariaDB doinstalace pluginu na kontrolu složitosti hesel
apt install mariadb-plugin-cracklib-password-check
mysql -u root
...
INSTALL SONAME 'cracklib_password_check';

#nastavení vyjímky pro port 80 a 443 ve firewallu UFW
ufw allow 80 && ufw allow 443

#test configu
nginx -t

#zahrnout konfiguraci sites-available do nginx.conf (např. na CentOS)
vim /etc/nginx/nginx.conf
- na konec bloku http doplnit
include /etc/nginx/sites-enabled/*.conf;

Komentáře

Vaše reakce na Linux - instalace a nastavení Nginx, PHP a MySQL (LEMP)

Související obsah

linux

bash

terminal

webserver

nginx

lemp

mysql

phpmyadmin

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.