Linux LVM - vytvoření nového oddílu

Linux LVM - vytvoření nového oddílu

Situace: Máme stroj s GNU/Linux a pro správu diskového prostoru používáme LVM (Logical Volume Management). Na disku máme nevyužité místo a chceme ho přiřadit novému oddílu (LVM adding a new partition).

Konkrétně v našem případě chceme na disku /dev/sda vytvořit další oddíl sda3 a ten přidat do LVM (VG "centos"). V LVM to znamená přidat PV (physical volume) /dev/sda3, rozšířit VG (volume group) "centos" o /dev/sda3 a pak už jen vytvořit LV (logical volume) o velikosti 400GB s názvem "data" do VG "centos".


######################################################

Vytvořit nový oddíl - fdisk[root@linux-server ~]# fdisk /dev/sda
n (nový oddíl)
p (primární)
enter
t (změna typu)
8e (typ Linux LVM)
w (uložit)
[root@linux-server ~]# reboot

######################################################

Vytvoření PV (physical volume) - pvcreate[root@linux-server ~]# pvcreate /dev/sda3
Physical volume "/dev/sda3" successfully created.

[root@linux-server ~]# pvdisplay
--- Physical volume ---
PV Name /dev/sda2
VG Name centos
PV Size 27,01 GiB / not usable 2,00 MiB
Allocatable yes
PE Size 4,00 MiB
Total PE 6915
Free PE 2
Allocated PE 6913
PV UUID lqPgKT-Tcu9-CYBz-hAl6-GCLS-JfXk-W80twc

"/dev/sda3" is a new physical volume of "<438,84 GiB"
--- NEW Physical volume ---
PV Name /dev/sda3
VG Name
PV Size <438,84 GiB
Allocatable NO
PE Size 0
Total PE 0
Free PE 0
Allocated PE 0
PV UUID D8y8K6-BiyP-6b4H-Txb6-NGny-SsEM-Eic1Zt


######################################################

Rozšížení VG (volume group) - vgextend[root@linux-server ~]# vgextend centos /dev/sda3
Volume group "centos" successfully extended

######################################################

Vytvoření LV (logical volume) - lvcreate[root@linux-server ~]# lvcreate -L 400GB -n data centos
Logical volume "data" created.
[root@linux-server ~]# lvdisplay
--- Logical volume ---
LV Path /dev/centos/swap
LV Name swap
VG Name centos
LV UUID InWE0p-Fymg-nI8r-F3Pt-Lkpv-ZEkY-Olfyuf
LV Write Access read/write
LV Creation host, time linux-server.localdomain, 2019-01-24 10:58:55 +0100
LV Status available
# open 2
LV Size 7,45 GiB
Current LE 1908
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 253:1

--- Logical volume ---
LV Path /dev/centos/root
LV Name root
VG Name centos
LV UUID 0oKWp4-RQVH-pJhG-cMVd-O0uz-DqqS-fyJCpl
LV Write Access read/write
LV Creation host, time linux-server.localdomain, 2019-01-24 10:58:56 +0100
LV Status available
# open 1
LV Size 46,56 GiB
Current LE 11920
Segments 2
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 253:0

--- Logical volume ---
LV Path /dev/centos/data
LV Name data
VG Name centos
LV UUID 2EbXSj-8aWs-h3Es-92uG-VjmK-YNb3-W87Jar
LV Write Access read/write
LV Creation host, time linux-server.localdomain, 2019-01-24 16:52:47 +0100
LV Status available
# open 0
LV Size 400,00 GiB
Current LE 102400
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 253:2

######################################################

Formát oddílu na ext4 - mkfs.ext4[root@linux-server ~]# mkfs.ext4 /dev/centos/data
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
26214400 inodes, 104857600 blocks
5242880 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2252341248
3200 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872, 71663616, 78675968,
102400000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done


######################################################

Kontrola finálního stavu - lsblk[root@linux-server ~]# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1G 0 part /boot
├─sda2 8:2 0 27G 0 part
│ ├─centos-root 253:0 0 46,6G 0 lvm /
│ └─centos-swap 253:1 0 7,5G 0 lvm [SWAP]
└─sda3 8:3 0 438,9G 0 part
└─centos-data 253:2 0 400G 0 lvm


######################################################

Připojení oddílu - mount[root@linux-server ~]# mount /dev/centos/data /mnt/dataKomentáře

Vaše reakce na Linux LVM - vytvoření nového oddílu

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.