Python PyMySQL MariaDB - Errno 111 Connection refused

Python PyMySQL MariaDB - Errno 111 Connection refused

Dobrý den, používám CentOS 7 a MariaDB server a nemohu se přes Python3.4 s knihovnou PyMySQL připojit k databázi MySQL, ačkoliv jsou údaje správné. Opravdu už nevím co s tím.

con = mysql.connect(host='localhost', user='root', passwd='pass', db='db')
with con:
cur = con.cursor()[root@server]# python3.4 /var/mariadb-test.py
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python3.4/site-packages/PyMySQL-0.7.11-py3.4.egg/pymysql/connections.py", line 916, in connect
**kwargs)
File "/usr/lib64/python3.4/socket.py", line 516, in create_connection
raise err
File "/usr/lib64/python3.4/socket.py", line 507, in create_connection
sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
File "/var/mariadb-test.py", line 42, in
fillerLoop()
File "/var/mariadb-test.py", line 19, in fillerLoop
con = mysql.connect(host='localhost', user='root', passwd='pass', db='db')
File "/usr/lib/python3.4/site-packages/PyMySQL-0.7.11-py3.4.egg/pymysql/__init__.py", line 90, in Connect
return Connection(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3.4/site-packages/PyMySQL-0.7.11-py3.4.egg/pymysql/connections.py", line 706, in __init__
self.connect()
File "/usr/lib/python3.4/site-packages/PyMySQL-0.7.11-py3.4.egg/pymysql/connections.py", line 963, in connect
raise exc
pymysql.err.OperationalError: (2003, "Can't connect to MySQL server on 'localhost' ([Errno 111] Connection refused)")
[root@server]# mysql -u root -p --port=3307 --protocol=tcp
Enter password:
ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (111)
[root@server]# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 2937
Server version: 5.5.52-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> table
-> Ctrl-C -- exit!
Aborted
[root@server]# mysql -u root -p --port=3308 --protocol=tcp
Enter password:
ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on 'localhost' (111)
[root@server]# netstat -tulpn | grep mysql
tcp 0 0 192.168.20.254:3306 0.0.0.0:* LISTEN 9297/mysqld
[root@server]# systemctl restart mariadb


ODPOVĚĎ


Ahoj,

zkus zjistit socket pro MySQL server:
mysqladmin -u root -p variables | grep socket

a doplnit pak socket do mysql.connect
con = mysql.connect(host='localhost', user='root', passwd='pass', db='db', unix_socket="/var/lib/mysql/mysql.sock")
with con:
cur = con.cursor()

Komentáře

Vaše reakce na Python PyMySQL MariaDB - Errno 111 Connection refused

Související obsah

programovani

python

mysql

databaze

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.