Jaký osud čeká Brdy?

Jaký osud čeká Brdy?

Přibližně začátkem dubna letošního roku se začaly poprvé objevovat zatím neověřené informace, že armáda České republiky uvažuje o zrušení Vojenského újezdu Brdy.

Následovalo několik setkání představitelů obcí se zástupci krajů kterých by se tato problematika měla týkat, ale zatím vše probíhalo pouze v informativní rovině. Neexistovalo dosud žádné oficiální rozhodnutí ani armády ČR, ani MNO.   Ve čtvrtek 11.srpna však v Jincích první oficiální setkání proběhlo. Zúčastnil se ho ministr národní obrany Alexandr Vondra, starostové obcí přiléhající k újezdu a také ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Na jednání se sešlo 40 starostů, několik zástupců krajů Středočeského a Plzeňského, velitel 13.dělostř.brigády, ředitel státního podniku Vojenské lesy a statky, zástupce přednosty úřadu Vojenského újezdu Brdy i další hosté a novináři. Ministr A.Vondra uvedl hlavní důvody, proč resort obrany chce předložit vládě návrh na zrušení Vojenského újezdu Brdy, ke kterému by mělo dojít do konce roku 2015. Zárověň představil plánovaný časový harmonogram a zdůraznil, že provedení tohoto záměru přinese ještě mnoho a mnoho práce a jednání za účasti místní samosprávy i státních orgánů. Návrh vyžaduje také řešení rozsáhlých legislativních úprav, změn zákonů nevyjímaje.  Zástupce MO jednající ujistil, že celé území zůstane ve vlastnictví státu a budou zde i nadále hospodařit VLS. Armáda bude mít rovněž zájem na tom, aby po jejím odchodu byla zajištěna přiměřená ochrana přírody Středních Brd. K této problematice se vyjádřil ministr život.prostředí Tomáš Chalupa. Podle jeho slov by bylo optimálním krokem vyhlášení CHKO, zahrnující nejen samotné území Vojenského újezdu, ale i okolní krajinu a obce. Následná debata, do které se zapojili starostové i další zástupci místní samosprávy, byla poměrně vypjatá a emotivní, když obě zúčastněné strany se snažily hájit své zájmy. Z více stran se ozvaly hlasy zpochybňující návrh na zrušení Vojenského újezdu Brdy, který byl vybrán jeko jediný ze stávajících pěti výcvikových prostorů. Nechyběly dotazy na pyrotechnickou asanaci celého území, na dopravní zátěž, zmiňovaly se dopady případného rozprodeje pozemků i ochrana vodních zdrojů. Po ukončení poměrně bouřlivého setkání následovala tisková konference a odjezd ministrů na prohlídku Vojenského újezdu..Navštívili cílovou plochu Brda, pěchot.srub na Jordánu a Padrťské rybníky. Záměr MO podat návrh na zrušení Vojenského újezdu Brdy je pravděpodobně nezvratný, ale je tu ještě malá naděje v podobě vlády ČR, ta jej nemusí schválit. V opačném případě, tedy pokud návrh projde, budou následovat další jednání o konkrétní realizaci tohoto záměru. Všem zúčastněným by pak mělo jít především o jediné, o udržení  mimořádně cenného a zachovalého bohatství krásné přírody Středních Brd pro další generace. zdroj: idnes. cz

Související obsah

brding

Komentáře

Vaše reakce na Jaký osud čeká Brdy?

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.