Vodní dílo Amerika

Vodní dílo Amerika

Situace na řece Klabavě je již mnoho let po vydatnějších a trvalejších deštích vždy kritická. Voda z Brd způsobuje v povodí pravidelně mnohamilónové škody na majetku a tak není divu, že se zástupci obcí na Rokycansku a správce povodí snaží nalézt nějaké řešení k eliminaci těchto škod. V roce 2015 dostala společnost Sweco Hydroprojekt a.s. za úkol vyprojektovat protipovodňová opatření v této oblasti. Výsledkem rozsáhlé studie a nejefektivnějším řešením celého problému by se nakonec mělo stát vybudování suchého poldru na řece Klabavě v lokalitě Amerika. V první polovině tohoto roku proběhlo několik jednání, kde zástupci Povodí Vltavy s.p. představili zástupcům dotčených obcí studii k výstavbě zmíněného suchého poldru. Ten by měl do budoucna zadržovat přívaly velké, až stoleté vody a ochránit tak majetek a životy pod hrází. Jenže prezentovaný projekt se nezamlouvá všem a nemá tudíž 100% zastání u všech zástupců obcí ležících při Klabavě. Velkým oponentem v této kauze se stávají Strašice. Zdejší rada obce po projednání předložené studie zaujala nesouhlasné stanovisko s vybudováním suchého poldru. Dle slov pana starosty Jiřího Hahnera je rozsáhlost díla neadekvátní tomu, že má v případě záplav zachytit vodu jen z Třítrubeckého potoka, Rezervy a horního toku říčky Klabavy. Dále starosta poukazuje na to, že odhadovaná cena přesahuje 600000000 korun a stavba přitom nepočítá s dalšími toky pramenícími v Brdech (např. Vlčí, Tisý, Ledný potok, Skořický potok), které rovněž problémy s velkou vodou způsobují a řadu obcí na těchto vodotečích poldr tudíž neochrání. Strašickým se nelíbí ani obří pojetí hráze. Ta by měla být vysoká 22 metrů a dlouhá 450 metrů a mnozí obyvatelé vnímají tuto stavbu jako hrozbu. V neposlední řadě se zastupitelům nezamlouvá ani ta skutečnost, že by si dílo vyžádalo obrovský zásah do krajinného rázu, vykácet by se muselo celé údolí Klabavy a v případě těžby materiálu na stavbu hráze jsou ohroženy další lokality v okolí.
amerika
Pro Vaší představu, jak by měl suchý poldr Amerika vypadat, několik základních informací. Samotná hráz by měla stát cca. 180 metrů nad vojenským zařízením Amerika (odtud i převzatý název pro VD) v nadmořské výšce 522 metrů (dno hráze). Délka hráze by byla 439 metrů, šířka při patě hráze 122 metrů a šířka v koruně hráze 5 metrů.Při navrhované výšce hráze max. 22 metrů se její koruna ocitne na úrovni 544 m.n.m. a maximální zaplavená plocha by dosahovala úrovně přibližně 540 m.n.m. (při výšce hladiny 19 metrů a odhadovanému objemu 2,2 mil.m3), což je místo těsně pod soutokem Klabavy a Třítrubeckého potoka. Objem zeminy na výstavbu hráze je spočítán na min. 346 000 m3. Nutno ale kalkulovat i s 10% rezervou, což prakticky znamená, že pro potřeby tohoto VD je nutno zajistit materiál o celkové kapacitě 380 600 m3. Tomuto objemu odpovídá při průměrné hloubce 2 metrů plocha o rozměrech 500 x 381 metrů a taková volná se v okolí plánované výstavby nenachází. Jediná nezalesněná (ale zároveň nedostačující) lokalita v dosahu je pouze louka nedaleko zámečku Tři trubky o velikosti 400 x 100 metrů. Jednou z možností by bylo odlesnit a vytěžit nové plochy, což by znamenalo další devastující zásah do lesního porostu. Druhou variantu pro získání potřebného množství materiálu nabízí nedaleký lom v Kvani. Jaký dopad by ale měl průjezd desítek těžkých automobilů denně na brdskou přírodu v dotčené oblasti, to nikdo nedokáže odhadnout. Tolik tedy několik základních informací ohledně plánované výstavby suchého poldru v Brdech. Pokud Vás toto téma zaujalo a chtěli by jste se dozvědět  něco víc, přijďte ve čtvrtek 22. září 2016 do Strašic. Zde, ve velkém sále Společenského domu, proběhne od 18.00 hodin zástupci Povodí Vltavy s.p. veřejná prezentace VD Amerika.
pozvanka
info a foto : Sweco a.s.  

Komentáře

Vaše reakce na Vodní dílo Amerika
Ládín
#1307

02.10.2016 [1]
Poslední komentář
"Brdská krysa" posílá pro zájemce odkaz na kompletní studii o VD Amerika - http://nahrajsoubor.cz/4d596969b079407c0b19c9f7ba9588d0

Související obsah

brding

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.