Vznik kláštera "Na ostrově"- pověsti

Vznik kláštera "Na ostrově"- pověsti

Zakladatel nedalekého hradu Valdeka, Oldřich Zajíc zvaný "z Valdeka" měl v podvečer 24.března roku 1262 podivný sen.

Při spánku se jeho komnata znenadání rozzářila čistým jasným světlem. Zář vycházela od dvojice ctihodných mužů, jenž oba Oldřich poznává. Vždyť obě postavy na svatých obrazech vídává, Petr a Pavel. "Oldřichu, z lože své povstaň, šat vezmi a pojď s námi!" Pán z Valdeka uposlechl a kráčel za apoštoly. Asi půl míle od hradu se trojice mužů zastavila na pokraji opuštěného palouku, jenž  potokem byl obtékán. Místo již dříve bylo zvané "Na ostrově".

Na louce pojednou vychází jas od milostné panny podivuhodné krásy. Oldřich ihned poznal, že se jedná o matku Páně, kterou častokrát vzýval a prosil, aby u svého Syna se přimluvila. Šlechtic v pokoře padnul na svá kolena a ona řekla:"Oldřichu, to je vůle moje i Syna mého, chceme abys na tomto místě, kde stojíme, ke cti Jeho a mého jména co nejdříve kostel vystavěl. A pro služebníky mé klášter postavil. Za to se ti dostane od mého Syna, jemuž tak oddaně sloužíš, nesmírné odměny!" Krásný, božsky milostný zjev poté zmizel a sním i oba svatí. Po tohto zjevení vdal pán z Valdeka díky Bohu a Panně Marii, místo větvemi označil a kvapil na svůj hrad. Když se Oldřich probudil, podivný sen mu navycházel z hlavy. Stále přemýšlel o přání, jenž mu Panna Marie vyslovila. Vzal tedy koně a vyjel si v místa, o kterých se mu zdálo. Nevěříc svým očím stanul na onom místě. Vše jak ve snu se zdá! Louka, potok, jen svaté bytosti nikde. Neváhal se svým úmyslem a pouhé dva dny na to -26.března 1262- stavitele povolal a klášter i kostel "Na ostrově", postavit nechal. Do roka od té události už mohli řeholníci nového řádu augustiniánských poustevníků vykonávat své obřady.

Roku 1327 nechal Oldřich Zajíc, za velkého ohlasu místího lidu, dovést do konventu ostatky sv. Dobrotivé. Její jméno nese klášter dodnes.

Související obsah

brding

Komentáře

Vaše reakce na Vznik kláštera "Na ostrově"- pověsti

Reference

Podívejte se na naše reference

Prohlédnout

Aplikace

Podívejte se na naše aplikace

Prohlédnout

Co umíme?

Podívejte se co umíme

Prohlédnout

Co umíme?

Vytváříme sofistikované aplikace pro náročné

Od webových aplikací přes android až po převodové můstky či složité informační systémy.

Podívejte se k nám

Máte ještě čas? Podívejte se na další rubriky

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.